Trường THCS & THPT Lai Hòa

Wednesday, 19/06/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS & THPT Lai Hòa
 • HUỲNH MINH THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947280047
  • Email:
   huynhminhthang.c3lh@soctrang.edu.vn
 • SƠN THỊ DUYÊN AN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0938558768
  • Email:
   sonthiduyenan.c3lh@soctrang.edu.vn
 • TRẦN THANH NGHIỆP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0945279988
  • Email:
   tranthanhnghiep.c3lh@soctrang.edu.vn
 • PHẠM TỐ NỮ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0946575158
  • Email:
   phamtonu.c3lh@soctrang.edu.vn
 • TRẦN QUANG SANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01232517750
  • Email:
   tranquangsang.c3lh@soctrang.edu.vn
 • TRƯƠNG MINH TẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942568085
  • Email:
   truongminhtan.c3lh@soctrang.edu.vn