Trường THCS & THPT Lai Hòa

Wednesday, 19/06/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS & THPT Lai Hòa
 • CAO CHÍ THĂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919109135
  • Email:
   caochitham.c3lh@soctrang.edu.vn
 • TẠ CHÍ HÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0937217289
  • Email:
   tachihao.c3lh@soctrang.edu.vn
 • PHẠM MINH HOÀNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   phamminhhoang.c3lh@soctrang.edu.vn
 • NGUYỄN CẢNH BÌNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyencanhbinh.c3lh@soctrang.edu.vn
 • LÂM VĂN TÔN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyencanhbinh.c3lh@soctrang.edu.vn
 • NGUYỄN T-T-GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyenttgiang.c3lh@soctrang.edu.vn
 • LAI T HỒNG NGÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   laithihongngan.c3lh@soctrang.edu.vn