Trường THCS & THPT Lai Hòa

Wednesday, 19/06/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS & THPT Lai Hòa
 • TRANG MỸ HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947280047
  • Email:
   huynhminhthang.c3lh@soctrang.edu.vn
 • HUỲNH VĂN CƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0938558768
  • Email:
   sonthiduyenan.c3lh@soctrang.edu.vn
 • TĂNG VÀNH NA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0946575158
  • Email:
   phamtonu.c3lh@soctrang.edu.vn
 • CHAO PHÉP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01232517750
  • Email:
   tranquangsang.c3lh@soctrang.edu.vn
 • NGÔ VĂN THIỆN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   098665085
  • Email:
   truongminhtan.c3lh@soctrang.edu.vn
 • DƯƠNG VĂN ÚT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0945279988
  • Email:
   tranthanhnghiep.c3lh@soctrang.edu.vn