Trường THCS & THPT Lai Hòa

Thursday, 18/07/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS & THPT Lai Hòa
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

DANH SÁCH LỚP 12 ( NĂM HỌC 2016 - 2017 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THCS VÀ THPT LAI HÒA                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  12A1
Năm học: 2016 - 2017
             
STT Mã học sinh Họ và tên Lớp Ngày sinh Giới tính Ghi
Chú
1 156564302 Trần Thị Kiều Trang 11A1 16/06/1999 Nữ  
2 156564290 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 11A1 27/10/1998 Nữ  
3 156564294 Phan Chúc Thoại 11A1 29/05/1999 Nữ  
4 156564644 Phạm Tuấn Cảnh 11A4 22/04/1999 Nữ  
5 156564648 Nguyễn Thị Trúc Dịp 11A4 03/09/1999 Nam  
6 156564286 Giang Chí Nguyện 11A1 10/10/1999 Nam  
7 156564292 Hà Thị Ngọc Thi 11A1 13/03/1999 Nữ  
8 156564280 Tăng Huỳnh Phương Nam 11A1 06/07/1998 Nam  
9 156564308 Lê Minh Xiện 11A1 09/09/1999 Nam  
10 156564246 Huỳnh Minh Di 11A1 23/10/1998 Nam  
11 156564244 Lê Hoàng Dễ 11A1 10/01/1997 Nam  
12 156564278 Phan Thị Kiều My 11A1 27/12/1999 Nữ  
13 156564254 Lê Quốc Đoàn 11A1 02/11/1999 Nam  
14 156564252 Trần Hồng Điệp 11A1 10/01/1999 Nữ  
15 156564250 Lâm Xuân Đại 11A1 09/10/1997 Nam  
16 156564256 Trần Khánh Hưng 11A1 16/02/1999 Nam  
17 156564270 Lê Vực Linh 11A1 05/05/1998 Nam  
18 156564258 Võ Minh Khanh 11A1 28/12/1999 Nam  
19 156564276 Phạm Thị Hồng Mơ 11A1 10/10/1998 Nữ  
20 156564300 Đỗ Huỳnh Trang 11A1 12/03/1999 Nữ  
21 156564260 Nguyễn Văn Khánh 11A1 11/05/1998 Nam  
22 156564268 Thạch Thị Trúc Linh 11A1 07/01/1999 Nữ  
23 156564242 Ong Gia Bảo 11A1 21/10/1999 Nam  
24 156564284 Nguyễn Thị Bích Ngân 11A1 15/06/1998 Nữ  
25 156564296 Trịnh Như Thuần 11A1 01/05/1999 Nam  
26 156564266 Nguyễn Nhật Linh 11A1 16/08/1999 Nam  
27 156564306 Trần Hoàng Vĩnh 11A1 02/12/1999 Nam  
28 156071932 Thạch Thị Sà Khum 11A2 20/08/1998 Nữ  
29 156071954 Tăng Thanh Tâm 11A2 19/05/1999 Nam  
30 156564304 Lâm Thị Bích Trăm 11A1 11/06/1998 Nữ  
31 156564274 Trần Kim Luyến 11A1 20/02/1998 Nữ  
               GVCN Lai Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2016
  Cao  Chí  Thăm                    HIỆU TRƯỞNG
             
             
         
             
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS VÀ THPT LAI HÒA              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  12A2
   Năm học: 2016 - 2017
             
STT Mã học sinh Họ và tên Lớp Ngày sinh Giới tính Ghi
Chú
1 156071918 Nguyễn Văn Cảnh 11A2 16/11/1997 Nam  
2 156071976 Thạch Trọng 11A2 07/07/1999 Nam  
3 156071912 Trần Thị Tú Anh 11A2 03/03/1999 Nữ  
4 156071914 Tạ Kim Bình 11A2 21/02/1999 Nữ  
5 156564656 Thạch Trúc Huệ 11A4 14/09/1999 Nam  
6 156071934 Phan Lên 11A2 19/08/1998 Nam  
7 156071968 Bùi Thị Trúc Thư 11A2 07/05/1999 Nữ  
8 156071960 Võ Út Thế 11A2 06/01/1999 Nữ  
9 156071974 Đào Ngọc Thiên Trang 11A2 30/12/1999 Nữ  
10 156071964 Nguyễn Thị Anh Thư 11A2 10/05/1998 Nữ  
11 156071926 Huỳnh Thiện Đức 11A2 19/03/1999 Nam  
12 156071950 Ngô Thị Thu Sương 11A2 13/07/1999 Nữ  
13 156071970 Thái Hoàng Tính 11A2 12/07/1999 Nam  
14 156071966 Lý Thị Ngọc Thư 11A2 13/03/1999 Nữ  
15 156071920 Nguyễn Nhứt Di 11A2 04/01/1999 Nam  
16 156071958 Đăng Văn Tấn 11A2 11/08/1999 Nam  
17 156071936 Thạch Mây 11A2 27/12/1997 Nam  
18 156071944 Thạch Thị Ngoc Oanh 11A2 22/11/1999 Nữ  
19 156071956 Đặng Văn Tân 11A2 11/08/1999 Nam  
20 156071916 Lâm Hoàng Bửu 11A2 19/09/1999 Nam  
21 156071948 Thạch Đà Rô 11A2 28/11/1999 Nam  
22 156071924 Kim Đạt 11A2 09/09/1997 Nam  
23 156071952 Trần Hửu Tâm 11A2 18/06/1999 Nam  
24 156071978 Trần Văn Xuyên 11A2 20/12/1998 Nam  
25 156071942 Phan Trần Ngọc Nữ 11A2 02/10/1998 Nữ  
26 156071972 Võ Thị Trang 11A2 15/03/1999 Nữ  
27 156071980 Trần Mỹ Viện 11A2 19/03/1998 Nữ  
28 156071938 Thạch Thị Khânh Nary 11A2 10/02/1999 Nữ  
29 156564262 Hồ Đăng Khoa 11A1 26/04/1999 Nam  
30 156564288 Thạch Thị Mỹ Phương 11A1 08/06/1999 Nữ  
31 156093408 Thạch Thị Hồng Nhiên 11A3 29/03/1999 Nữ  
GVCN Lai Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2016
                    HIỆU TRƯỞNG
                      Sơn Chí Linh        
             
         
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THCS VÀ THPT LAI HÒA              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  12A3
Năm học: 2016 - 2017
             
TT Mã học sinh Họ và tên Lớp Ngày sinh Giới tính Ghi
Chú
1 156093378 Trần Thị Diễm Hằng 11A3 02/01/1999 Nữ  
2 156093432 Sơn Thị Hồng Tươi 11A3 26/12/1999 Nữ  
3 156093386 Ngô Thị Thanh Lam 11A3 10/12/1999 Nữ  
4 156093376 Quách Anh Hào 11A3 01/09/1999 Nam  
5 156564298 Thái Thị Hoài Thư 11A1 18/04/1999 Nữ  
6 156564248 Hà Khánh Duy 11A1 18/10/1999 Nam  
7 156093420 Nguyễn Văn Sỉ 11A3 21/03/1999 Nam  
8 156093374 Trịnh Hồng Đượm 11A3 24/09/1999 Nữ  
9 156093402 Sơn Lệ Nguyên 11A3 14/12/1999 Nữ  
10 156093392 Phan Văn Lực 11A3 22/08/1998 Nam  
11 156093368 Thi Kiều Diểm 11A3 10/12/1999 Nữ  
12 156093394 Lý Văn Nết 11A3 10/07/1998 Nam  
13 156093422 Trần Văn Tảo 11A3 10/04/1998 Nam  
14 156093370 Sơn Khanh Dũng 11A3 30/05/1998 Nam  
15 156093426 Thạch Thị Bé Thanh 11A3 17/10/1999 Nữ  
16 156093372 Lâm Hoàng Dương 11A3 04/03/1999 Nam  
17 156093396 Nguyễn Thị Kim Ngân 11A3 01/10/1999 Nữ  
18 156093400 Nguyễn Minh Nghĩa 11A3 18/09/1999 Nam  
19 156093424 Nguyễn Văn Tân 11A3 09/08/1999 Nam  
20 156093382 Quách Tài Hưng 11A3 20/11/1998 Nam  
21 156093416 Lâm Hoài Phong 11A3 03/02/1998 Nam  
22 156093434 Triệu Thanh Xuân 11A3 12/05/1997 Nam  
23 156093404 Huỳnh Nhân 11A3 01/03/1999 Nam  
24 156093412 Điền So Nís 11A3 30/07/1998 Nam  
25 156093388 Ong Tấn Lợi 11A3 09/12/1999 Nam  
26 156093428 Huỳnh Ngọc Thảo 11A3 08/10/1998 Nữ  
27 156093380 Sơn Thái Hùng 11A3 11/06/1998 Nam  
28 156564264 Giang Sĩ Liêm 11A1 13/09/1999 Nam  
29 156071910 Chiêm Tiền Anh 11A2 31/12/1999 Nam  
30 156071928 Thạch Văn Hậu 11A2 03/08/1998 Nam  
             
              GVCN           Lai Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2016
        HIỆU TRƯỞNG
             
             
           Tạ  Chí  Hào        
             
             
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THCS VÀ THPT LAI HÒA                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  12A4
Năm học: 2016 - 2017
             
STT Mã học sinh Họ và tên Lớp Ngày sinh Giới tính Ghi
Chú
1 156564710 Phạm Lai Phương Thảo 11A4 27/07/1999 Nam  
2 156564650 Phan Huỳnh Giao 11A4 18/07/1999 Nam  
3 156564646 Nguyễn Văn Dẳng 11A4 03/08/1999 Nữ  
4 156564688 Hứa Trúc Nhi 11A4 03/09/1999 Nam  
5 156564642 Trần Thanh Bình 11A4 10/11/1999 Nữ  
6 156564704 Nguyễn Văn Sứ 11A4 24/02/1999 Nữ  
7 156564668 Lí Thị Thu Ngân 11A4 13/04/1999 Nam  
8 156564666 Lý Nhật Nam 11A4 13/11/1999 Nữ  
9 156564684 Huỳnh Kim Nhạn 11A4 23/07/1999 Nữ  
10 156564746 Phan Anh Tuấn 11A4 13/01/1999 Nữ  
11 156564658 Phan Tấn Kha 11A4 20/06/1999 Nữ  
12 156564714 Quách Thị Thu Thảo 11A4 13/05/1998 Nam  
13 156564680 Lê Thị Nguyên 11A4 12/05/1999 Nam  
14 156564640 Tăng Thị Vân Anh 11A4 12/12/1999 Nam  
15 156564732 Huỳnh Ngọc Tiền 11A4 02/05/1999 Nam  
16 156564692 Lê Thị Hoài Nhiên 11A4 28/09/1999 Nam  
17 156564730 Lê Thị Hoài Thương 11A4 06/01/1998 Nam  
18 156564662 Quách Văn Khang 11A4 05/08/1998 Nữ  
19 156564742 Nguyễn Chí Trọng 11A4 02/10/1999 Nữ  
20 156564702 Nguyễn Văn Phúc 11A4 10/01/1997 Nữ  
21 156564736 Sơn Thị Bé Tiển 11A4 09/05/1999 Nam  
22 156564670 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 11A4 06/09/1997 Nam  
23 156564724 Nguyễn Thị Hồng Thu 11A4 23/06/1999 Nam  
24 156564756 Nguyễn Thị Ngoc Tuyết 11A4 08/12/1999 Nam  
25 156564664 Lưu Thị Hỏ Mìa 11A4 25/09/1999 Nam  
26 156564660 Trần Hoàng Khả 11A4 16/12/1999 Nữ  
27 156564676 Sơn Thái Nguyên 11A4 07/09/1999 Nữ  
28 156564672 Võ Thị Diểm Ngọc 11A4 15/01/1999 Nam  
29 156564654 Nguyễn Ngọc Hân 11A4 19/08/1999 Nam  
30 156071930 Giang Thị Mỹ Huyền 11A2 22/10/1999 Nữ  
             
                GVCN    Lai Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2016
                       HIỆU TRƯỞNG
             
             
            Sơn Thị Duyên An        

Nguồn: thptlaihoa.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 384
Tháng trước : 431
Năm 2019 : 3.477
Năm trước : 2.870
Tổng số : 6.347