Trường THCS & THPT Lai Hòa

Thursday, 18/07/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS & THPT Lai Hòa
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

       SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS&THPT LAI HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        
      Số: 99/KH-THCS&THPTLH                                            Lai Hòa, ngày 07 tháng 10 năm 2016. 
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017
 
     Năm học 2016-2017 là năm học thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết TW lần thứ tám của BCH TW Đảng khóa XI về  “Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục đào tạo” và triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần  thứ chín BCH TW khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”. Triển khai và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”,  các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Phát huy những kết quả đạt được sau 06 năm thành lập, năm học 2016-2017 trường xác định những đặc điểm cơ bản và xây dựng kế hoạch nặm học mới với những nội dung như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1 - Về tổ chức
     1.1. Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên     
     - Tổng số CB-GV-NV nhà trường được biên chế: 56 người. Trong đó: CBQL: 04, GV:  45 và NV: 05.
     - Trường có 08 tổ (07 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng).            
    1.2. Học sinh     
    Toàn trường có 29 lớp  (Khối 12 có  03 lớp; khối 11 có 03 lớp; khối 10 có 03 lớp; Khối 9 có 03 lớp; khối 8 có 04 lớp; khối 7 có 06 lớp; khối 6 có 07 lớp)
2 - Thuận lợi và khó khăn
   2.1. Thuận lợi
   - Cơ sở vật chất nhà trường khá đầy đủ và khang trang, cơ bản đáp ứng được việc dạy và học.
   - Đội ngũ cán bộ, giáo viên đa số còn trẻ, đạt chuẩn, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao, luôn có ý thức rèn luyện về phẩm chất đạo đức, ý thức tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
   - Đa số học sinh của trường có ý thức và thái độ học tập đúng đắn.
  2.2. Khó khăn
   - Đội ngũ giáo viên trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác .
   - Cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cho dạy và học theo tinh thần đổi mới. Thiết bị thí nghiệm thực hành thiếu đồng bộ.
   - Phần lớn học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo nên điều kiện học tập thiếu thốn, khó khăn. 
   - Những vấn đề tiêu cực, tệ nạn xã hội đã và đang tiếp tục có ảnh hướng xấu đến tầng lớp thanh niên nói chung và học sinh trong nhà trường nói riêng.
   Phát huy những kết quả đạt được của những năm trước, năm học 2016-2017 nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
II/ CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP
1- Thực hiện khung và chương trình dạy học
    Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của UBND Tỉnh về khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 .
    Thực hiện đúng và đủ phân phối chương trình dạy học 37 tuần.
    Hướng dẫn và chỉ đạo các Tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn lựa chọn xây dựng các chủ đề dạy học và các chủ đề tích hợp theo hướng phát huy năng lực của học sinh.
    Tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên bộ môn chủ động đăng ký, bố trí dạy bù để đảm bảo tiến độ chương trình vào cuối kỳ, cuối năm không để tình trạng dạy dồn ép vào giai đoạn cuối.
2- Duy trì và ổn định sĩ số
  2.1. Nhiệm vụ
    Duy trì và ổn định sĩ số hiện có, thực hiện việc chuyển đi và đến đúng quy định, sắp xếp bố trí lớp học hợp lý, đảm bảo cơ bản nguyện vọng của học sinh, biên chế các lớp đồng đều về sĩ số, về chất lượng, về cơ cấu
  2.2. Các giải pháp
    - Tập trung đầu tư đội ngũ GVCN lớp, sinh hoạt định kỳ 2 lần/HK
    - Từ đầu năm, GVCN nắm rõ đặc điểm, hoàn cảnh học sinh, theo dõi sĩ số hàng ngày trên lớp. Những học sinh nghỉ học 02 ngày liên tiếp GVCN phải tìm hiểu nguyên nhân và báo cho BGH .
   - GVCN phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quan tâm động viên học sinh đến trường, khi làm việc với phụ huynh phải có biên bản lưu vào hồ sơ chủ nhiệm.
   - Chỉ đạo việc đổi mới các hình thức sinh hoạt lớp, sinh hoạt tập thể, tập trung  xây dựng mối đoàn kết thân thiện, giúp đỡ động viên lẫn nhau cùng tiến bộ trong các tập thể lớp.
   - Giáo viên lên lớp không được gây áp lực bộ môn đối với học sinh, dạy học phân hóa đối tượng, tôn trọng và giúp đỡ học sinh yếu kém.
   - Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu trong năm có hiệu quả thiết thực.
   - Lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, các trường hợp khó khăn đột xuất, phân công các lớp chịu trách nhiệm quan tâm giúp đỡ. Khuyến khích cán bộ giáo viên có điều kiện hỗ trợ, khen thưởng những học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.
   - Nhà trường tranh thủ các nguồn tài trợ bên ngoài để trao học bổng cho học sinh 03 đợt: đầu năm, cuối học kỳ I, cuối năm.
   2.3. Chỉ tiêu
   - Duy trì sĩ số cuối năm > 97%; học sinh bỏ học  < 3%
   - Không có học sinh nghỉ học vì lý do khó khăn về kinh tế
3 - Công tác Giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cho CBGV và học sinh
  3.1. Nhiệm vụ
   - Tổ chức cho CB-GV-NV và học sinh học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản quy định của nhà nước, của ngành một cách kịp thời, đầy đủ. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Đảng, nhà nước và của ngành giáo dục, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo
  3.2. Các giải pháp
    3.2.1. Đối với CB-GV-NV, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc tham gia các buổi học tập chính trị, sinh hoạt tập thể, hội họp của các tổ chức trong nhà trường. Đưa nội dung này vào trong tiêu chí đánh giá thi đua cuối kỳ, cuối năm.
   - Phát huy vai trò quản lý của Tổ trưởng, Tổ phó  trong mọi hoạt động, phối hợp với Công đoàn  đẩy mạnh việc thực hiện “Dân chủ hóa” , “Công khai hóa”, tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm truyền thống trong năm, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tình nghĩa, thông qua đó xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ cơ quan.
   - Đổi mới công tác thi đua từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, bình xét thi đua và tổng kết khen thưởng sau các đợt thi đua, cuối kỳ, cuối năm theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT trong năm học 2016-2017.
   3.2.2. Đối với học sinh
   -Tăng cường và đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong đoàn viên  thanh niên, học sinh. Xây dựng các quy ước và tiêu chí văn hóa học đường để các tập thể lớp, cá nhân thi đua thực hiện có hiệu quả
   - Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động NGLL - ngoại khóa và lồng ghép trong các môn học.
   - Tổ chức có hiệu quả các hoạt động thi đua và kỷ niệm có ý nghĩa những ngày lễ lớn trong năm học: 02/9, 20/11, 22/12, 03/02, 26/3, 19/5, 30/4, 01/5, …
   - Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, đặc biệt chú trọng công tác giáo tư cách đạo đức, tác phong sinh hoạt, hành vi ứng xử trong học sinh. Tuyên truyền và đẩy mạnh việc phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, HIV-AIDS xâm nhập vào học đường.
   - Đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ, TDTT trong nhà trường và tham gia các hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn do Sở GD&ĐT tổ chức
   - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” để  giáo dục học sinh có động cơ thái độ học tập đúng đắn nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia 2017 .
   - Nâng cao vai trò trách nhiệm của GVCN  trong công việc quản lý lớp, đổi mới các hình thức sinh hoạt lớp, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Giáo viên Chủ nhiệm - Giáo viên Bộ môn - Đoàn trường với Cha mẹ Học sinh để công tác giáo dục học sinh có hiệu quả hơn.
   - Tập trung xây dựng mô hình lớp tự quản, xây dựng Chi đoàn lớp vững mạnh
   - Phối hợp với Công an huyện để tuyên truyền giáo dục pháp luật (đặc biệt luật giao thông) và phòng ngừa các tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập vào học đường.
   - Đổi mới và làm phong phú, đa dạng nội dung các tiết chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần.
   - Đảng bộ chỉ đạo chặt chẽ công tác đoàn, tập trung chỉ đạo đổi mới hình thức sinh hoạt BCH Đoàn trường. Đoàn trường chỉ đạo việc đổi mới sinh hoạt các Chi đoàn.
   - Tổ chức có hiệu quả các đợt thi đua trong năm, tăng cường việc nêu gương người tốt việc tốt, gương học sinh nghèo vượt khó trong các buổi sinh hoạt tập thể .
   - Chuyên môn nhà trường chỉ đạo việc dạy lồng ghép và  tích hợp các nội dung “Tiết kiệm điện”, “ Vệ sinh môi trường”, “Phòng chống tham nhũng”, … vào các tiết dạy. Thông qua các hoạt động  giáo dục ngoài giờ lên lớp; Hướng nghiệp; Tư vấn nghề v.v.. để giáo dục cho học sinh giá trị sống và kỹ năng sống, hình thành cho học sinh thói quen làm việc theo nhóm, kỹ năng ứng xử văn hóa, loại bỏ bạo lực và các tệ nạn xã hội trong học đường.
   - Tổ chức cho học sinh ký cam kết “Không vi phạm pháp luật, không sử dụng chất kích thích và không vi phạm luật giao thông”.
   - Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các hoạt động: Đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện, tình nghĩa, thông qua các hoạt động này để giáo dục cho các em truyền thống yêu nước, ý thức dân tộc và trách nhiệm đối với quê hương đất nước.
  3.3. Chỉ tiêu
   - 100% CB-GV-CNV được học và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của ngành.
   - Hạnh kiểm Khá và Tốt > 90%  (Tốt > 80%);  Hạnh kiểm TB dưới 2 %.
   - 100% CB-GV-CNV và học sinh tham gia đầy đủ các ngày sinh hoạt chủ điểm trong năm học.
   - 100% học sinh thực hiện việc ký cam kết Không vi phạm pháp luật, không vi pháp nề nếp nhà trường.
4- Công tác giảng dạy và học tập
   4.1. Công tác giảng dạy của giáo viên
    4.1.1. Nhiệm vụ
    - Tập trung chỉ đạo thực hiện 37 tuần thực học, dạy học theo chuẩn kiến thức - kỹ năng, dạy học phân hóa đối tượng, và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với đặc điểm đối tượng và điều kiện nhà trường. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc soạn, giảng, kiểm tra đánh giá, trao đổi thông tin, … nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
   - Tổ chức có hiệu quả các  phong trào thi đua “ Hai tốt” nhân các ngày lễ lớn trong năm, tiếp tục quán triệt và thực hiện các ưu điểm của những năm học trước
   - Tổ chức  bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập cho học sinh khối 12, phụ đạo học sinh yếu kém,  thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm - học thêm theo đúng các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT và hướng dẫn của UBND tỉnh.
   - Triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, nghề và tư vấn nghề phổ thông, giảng dạy các bộ môn giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng theo đúng chương trình do Bộ GD&ĐT quy định và các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT  .
   - Triển khai thực hiện sớm phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh
     4.1.2. Các giải pháp
   - Tất cả cán bộ, giáo viên, các tổ chức, các tổ chuyên môn phải xây dựng kế hoạch năm học trên cơ sở kế hoạch của nhà trường và được BGH duyệt. Giao cho chuyên môn nhà trường tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học ngay từ đầu năm.
   - Nhà trường quy định thống nhất một số nội dung về công tác chuyên môn để giáo viên dễ thực hiện như: Hồ sơ cá nhân, các loại biểu mẫu, văn bản, quy định về ghi chép sổ sách, chế độ báo cáo, …
   - BGH, TTCM  nắm tiến độ chương trình hàng tháng, kịp thời điều chỉnh, bố trí dạy thế, dạy thay, dạy bù để đảm bảo chương trình. Không để việc dạy bù dồn ép vào cuối kỳ, cuối năm không đảm bảo chất lượng
   - Nhà trường phối hợp Công đoàn phát động và tổ chức tốt các đợt thi đua, hội thi, hội nghị, hội giảng trong năm, cụ thể:
   + Hội giảng                 
   + Hội thi: Năm học 2016-2017 nhà trường tập trung vào các Hội thi: Hội thi giáo viên Dạy giỏi cấp trường, Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp trường, Thi Học sinh giỏi văn hóa, Thi nghề, Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT, Hội thi Nghiên cứu Khoa học; Hội thao Điền kinh cấp trường và cấp Tỉnh. Hội thi dạy học theo chủ đề tích hợp..
   - Xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và tổ chức kiểm tra đột xuất các hoạt động chuyên môn trong năm.
   - Tổ chức kiểm tra học kỳ tập trung một số môn học cho cả 07 khối lớp. Khuyến khích các bộ môn kiểm tra 01 tiết theo đề chung.
   - Tập trung chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các khâu: Soạn giáo án; giảng dạy trên lớp; kỹ năng ra đề kiểm tra của giáo viên. Các tổ chuyên môn triển khai thực hiện việc dạy học theo chủ đề tích hợp.
   - Tập trung chỉ đạo có chất lượng, có hiệu quả một số chuyên đề dạy học theo hướng tích hợp kiến thức, các ngoại khóa đã được chọn.
   - Kiện toàn Ban quản lý dạy thêm học thêm, tổ chức kiểm tra việc dạy thêm - học thêm theo quy định. Xử lý kỷ luật những trường hợp vi phạm dạy thêm học thêm.
   - Thành lập các ban giáo dục: NGLL - Hướng nghiệp, Dạy nghề để tổ chức thực hiện các hoạt động này có hiệu quả, tư vấn nghề cho khối 9 và 12 trước khi làm hồ sơ thi THPT quốc gia 
   - BGH, các TTCM chuyên môn chỉ đạo chặt chẽ các công việc: Phê sổ đầu bài, cập nhật điểm sổ cái trên mạng, phê học bạ học sinh, chấm chữa bài kiểm tra, … của giáo viên, đảm bảo yêu cầu: đúng, đủ, kịp thời và có trách nhiệm cao. Đưa kết quả chất lượng giáo dục bộ môn, các sai sót trong  thực hiện quy định chuyên môn  của giáo viên vào việc đánh giá xếp loại thi đua, xếp loại viên chức cuối kỳ, cuối năm.
  4.1.3. Chỉ tiêu
   - Hồ sơ xếp loại  khá - Tốt trên 90%
   - 100% các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra từ bài 15 phút đến kiểm tra học kỳ
   - 100% các tổ chuyên môn có thành viên dự thi GVDG cấp trường .
   - Trong năm thực hiện 14 chuyên đề và  ít nhất 07 buổi ngoại khóa
   - 100% các tổ chuyên môn có học sinh tham dự thi HSG cấp tỉnh.
   - Chất lượng giảng dạy các môn: loại Khá - Giỏi đạt trên 40 %; Loại yếu – kém < 8% (chưa kiểm tra lại trong hè); Lưu ban < 1%
   - Có 07 giáo viên đạt GVCN Giỏi cấp trường
   - Có 30% GVDG cấp trường
   - Có 30% CB-GV-NV có SKCTKT và NCKHSPƯD được Hội đồng xét duyệt từ đạt trở lên.
4.2. Học tập của học sinh
   4.2.1. Nhiệm vụ
   - Học sinh phải học tập chuyên cần, có động cơ thái độ học tập đúng đắn và trung thực trong kiểm tra thi cử, có khả năng làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm, có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, phải có đầy đủ sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, vở bài tập và các dụng cụ học tập khác.
   - Học sinh học tập đầy đủ nội dung chương trình ở tất cả các môn học, đổi mới phương pháp học tập theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn, làm tốt công tác chuẩn bị bài ở nhà và tích cực, chủ động học tập trên lớp, chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường về việc học tập, xây dựng nhóm bạn học tập trong các tập thể lớp để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
   - Thực hiện  phong trào nghiên cứu khoa học, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc việc học thêm, học phụ đạo, ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi.
  4.2.2. Các giải pháp
    - Phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực của đội ngũ Ban chấp hành Chi đoàn, Ban cán sự lớp để quản lý chặt chẽ nề nếp, giờ giấc học tập hàng ngày trong các lớp học. Lớp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong trong năm để từ đó nâng cao chất lượng của lớp.
   - Giáo viên bộ môn kết hợp dạy kiến thức với dạy phương pháp để phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong học tập. Đẩy mạnh việc tự học, học nhóm, tăng cường làm bài tập, chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo yêu cầu của giáo viên.
   - Những học sinh yếu phải tham gia học phụ đạo, học sinh giỏi được tổ chức bồi dưỡng. Nhà trường sẽ có những chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với đội ngũ học sinh giỏi.
   - Đổi mới hình thức sinh hoạt 10 phút đầu giờ, đảm bảo các yêu cầu: Học sinh hứng thú, tích cực, có ý nghĩa thiết thực.
   - Tổ chức thí điểm một số câu lạc bộ bộ môn và lĩnh vực
   - Phát động phong trào NCKH trong học sinh, có chế độ ưu tiên cho các học sinh tham gia NCKH (ngoài các chế độ quy định) – Lớp học kết nối
   - Phối hợp với gia đình HS trong việc quản lý học sinh tự học ở nhà, học thêm.
   - Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế thi, kiểm tra theo đúng quy định.
  4.2.3. Chỉ tiêu phấn đấu
   - Lên lớp thẳng từ 85% trở lên; lưu ban dưới 2 %  (Tính cả sau khi thi lại và rèn luyện lại)
   - HS khá và giỏi chiếm tỷ lệ 40 % trở lên (trong đó, học sinh giỏi chiếm tỷ lệ từ 10% trở lên). Tỷ lệ học sinh kém dưới 1%
   - Học sinh giỏi: Có học sinh giỏi cấp tỉnh, phấn đấu có giải Khuyến khích trở lên
   - 100% học sinh khối 12 được ôn thi THPT quốc gia và đủ điều kiện dự thi THPT quốc gia.
   - Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt từ 95% trở lên; TN THCS đạt từ 98% trở lên. Từ  40% trở lên học sinh đỗ ĐH-CĐ (học sinh có đăng ký CĐ - ĐH).
   -  100% học sinh khối 9 và 11 có chứng chỉ nghề phổ thông (trong đó có trên 90% giỏi)
 5. Một số hoạt động khác
   5.1. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, lao động vệ sinh xây dựng cảnh quan trường học:
      Cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, trong năm học 2016-2017 trường tiếp tục tập trung đầu tư theo hướng “Chuẩn hóa và hiện đại hóa”. Cụ thể như sau:
   -  Mua sắm, bổ sung dụng cụ thí nghiệm, hóa chất phục vụ thí nghiệm thực hành theo yêu cầu của các tổ chuyên môn, đầu tư sách thư viện theo năng lực của nhà trường, sửa chữa nhỏ một số máy phòng vi tính, đầu tư sửa chữa nhỏ hệ thống sân bãi thể dục.
   - Ban lao động xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý, chỉ đạo công tác lao động, trực nhật, trực tuần trong năm có hiệu quả. Thực hiện tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 cuối tháng ở tất cả các phòng làm việc, phòng chức năng, phòng học. GVCN tổ chức đánh giá cho điểm trong các buổi lao động, trực tuần của các lớp để việc đánh giá thi đua khen thưởng chính xác, công bằng.
   - Khuyến khích các lớp trang trí lớp học đẹp, gọn gàng, sạch sẽ theo tiêu chí trường học thân thiện học sinh tích cực. Phấn đấu trường luôn luôn “Xanh - Sạch - Đẹp”.
  5.2.  Y tế, chăm sóc sức khỏe
      Tiếp tục đầu tư và kiểm tra chất lượng hệ thống nước sinh hoạt và nước uống trong nhà trường, thường xuyên làm sạch sẽ các nhà vệ sinh của cán bộ, giáo viên, học sinh.
   - Cán bộ Y tế  phải xây dựng kế hoạch công tác, báo cáo định kỳ, làm việc đúng quy định, có kế hoạch tham mưu, tuyên truyền phòng ngừa các dịch bệnh cho CB-GV và học sinh, làm tốt công tác chăm sóc và sơ cứu ban đầu tại cơ sở.
   - Tuyên truyền, quán triệt và làm tốt công tác bảo hiểm y tế học đường
   - 100% học sinh có sổ theo dõi sức khỏe
   - Tổ chức tốt các hoạt động TDTT bổ trợ cho rèn luyện sức khỏe của CB-GV và học sinh như:
    + Tổ thể dục xây dựng kế hoạch Hội khỏe Phù đổng, Hôi thi Điền kinh cấp trường và thành lập các đổi tuyển để bồi dưỡng tham dự hội thao cấp Tỉnh.
    + Nhà trường phối hợp với Công đoàn tổ chức giao lưu bóng chuyền, cầu lông, bi sắt  … trong CB-GV nhằm nâng cao thể lực và sức khỏe cho CB-GV
 5.3.  Công tác quản lý - hành chính
   - Đổi mới công tác quản lý của BGH - Tổ Chuyên môn theo hướng phân công nhiệm  vụ, giao quyền và trách nhiệm cho từng cá nhân.
   - Đổi mới và phát huy hiệu quả công tác quản lý của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.
   - Theo dõi và quản lý chặt chẽ việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất nhà trường. Thực hiện việc tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách và các nguồn vốn hiện có.
   - Điều chỉnh bổ sung những nội dung bất cập, không hợp lý trong quy chế chi tiêu nội bộ để đảm bảo tính thực tế, khoa học và đúng nguyên tắc.
   - Đầu tư thêm cơ sở vật chất cho công tác văn phòng, thực hiện tốt việc lưu trữ hồ sơ vào cuối năm, mở đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, các loại hồ sơ phải làm đúng văn bản hành chính để đảm bảo tính pháp lý.
   - Tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả phần mềm quản lý và hệ thống mạng điện tử để trao đổi thông tin trong quản lý, áp dụng phân thời khóa biểu trên phần mềm trực tuyến.
   - Phát huy có hiệu quả hệ thống CNTT, trang Web của trường, có kế hoạch đầu tư và nâng cấp trang Web này hàng năm.
   - Thực hiện và làm tốt công tác quản lý cán bộ trên tất cả các mặt: Kiểm tra, đánh giá, hồ sơ, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, …
   - Thông báo các kế hoạch năm, tháng, lịch công tác tuần, các văn bản, biểu mẫu, chế độ chính sách trên bảng và trên Website trường. Thực hiện nghiêm túc việc chấm công, theo dõi giờ giấc lao động của giáo viên, nhân viên. Cán bộ, giáo viên nghỉ ốm đau thai sản phải được hưởng theo chế độ bảo hiểm.
  5.4.  Công tác xã hội hóa
   - Tiếp tục duy trì và phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, ban ngành trong huyện, chính quyền các xã, phụ huynh và hội CMHS để chăm lo giáo dục học sinh trên tất cả các mặt
   - Duy trì cơ chế phối hợp giữa nhà trường và công an huyện, công an các xã có con em học tại trường.
   - Phối hợp với hội CMHS để làm tốt công trình Xã hội hóa năm học 2016-2017.
   - Thành lập quỹ học bổng, kêu gọi và tìm kiếm các nguồn tài trợ để đầu tư vào quỹ học bổng, nhằm động viên, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó.
  5.5. Công tác xây dựng trường chuẩn
   - Tiếp tục hoàn thiện đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia để báo cáo với Sở GD&ĐT xin thẩm định và quan tâm giúp đỡ.
   - Nhà trường tiến hành rà soát đối chiếu lại các tiêu chí với thực tế đơn vị để đầu tư, phấn đấu, hoàn thiện bộ hồ sơ kiểm định chất lượng.
 5.6. Công tác thi đua khen thưởng
   - Tổ chức cho CB-GV nắm vững luật thi đua khen thưởng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức tốt việc đăng ký thi đua đầu năm học kịp thời, dân chủ và đúng quy định.
   - Xây dựng hệ thống các tiêu chí thi đua trong nhà trường, định lượng hóa được các hoạt động để đánh giá.
   - Tổ chức việc bình xét thi đua khen thưởng theo đúng các văn bản hướng dẫn của ngành. Công tác thi đua khen thưởng đảm bảo tính: dân chủ, khách quan, công bằng, chính xác và khoa học.
 * Chỉ tiêu thi đua cuối năm:
  Danh hiệu thi đua:
  + Trường: “Tập thể Lao động Tiên tiến”
  + Cá nhân: 01 CSTĐ cấp tỉnh, 07 CSTĐ cơ sở , Lao động tiên tiên đạt trên 90% CBGV
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (để B/c);                                                                                        HIỆU TRƯỞNG   
- Hội CMHS (để phối hợp);                                                                                      ( đã kí )
- Các tổ CM (để thực hiện);
- Công đoàn trường (để phối hợp);                                                                      Hứa Thị Trúc Linh
- Đoàn trường (để phối hợp);
- PHT (để chỉ đạo);
- Lưu VP.
 
                                                                                            
 
 
 

Nguồn: thptlaihoa.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Đang chờ cập nhật
Thư viện ảnh
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 384
Tháng trước : 431
Năm 2019 : 3.477
Năm trước : 2.870
Tổng số : 6.347