PHÂN CÔNG COI THI HỌC KỲ 2 KHỐI 12 ( 2016 - 2017 )

       SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS & THPT LAI HÒA                     ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
                                                           
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
COI THI HK2 ( KHỐI 12 ) NĂM HỌC 2016 – 2017
Stt Họ Và Tên Toán -GDCD Địa- Sinh Văn - Hóa Lịch sử- Lý Anh văn Ghi chú
1 Huỳnh Thị Diễm X          
2 Nguyễn Mạnh Tường   X        
3 Huỳnh Huyền Trang X          
4 Trịnh Ngọc Thảo X          
5 Châu Ngọc Trâm X          
6 Lê Ngọc Yến       X    
7 Đoàn Thị Xuân Hà     X      
8 Ngô Hoàng Phượng         X  
9 Trần Ly Na     X      
10 Nguyên Văn Mây         X  
11 Sơn Chí Linh X          
12 Trần Huỳnh Anh Thái   X        
13 Sơn Thị Kim Hoa         X  
14 Lý Thị Hồng Nhan   X        
15 Phan Thanh Diễm   X        
16 Trang Mỹ Hạnh     X      
17 Dương Văn Út       X    
18 Huỳnh Văn Cường         X  
19 Chao Phép   X        
20 Ngô Văn Thiện         X  
21 Tăng Vành Na     X      
22 Huỳnh Thị Tuyết Hồng   X        
23 Cao Chí Thăm     X      
24 Tạ Chí Hào     X      
25 Phạm Minh Hoàng       X    
26 Nguyễn Cảnh Bình     X      
27 Lâm Văn Tôn       X    
28 Lai Thị Hồng Ngân       X    
29 Sơn Thị Duyên An       X    
30 Trương Minh Tấn X          
31 Phạm Tố Nữ         X  
32 Trần Quang Sang     X      
33 Trần Thanh Nghiệp   X        
34 Sơn Lê   X        
35 Trần Thị Xuân Nhã     X      
36 Huỳnh Minh Thắng X          
37 Trần Huệ Đông         X  
38 Trần Thị Liên         X  
39 Thạch Phước Hoàng       X    
40 Hồ Hồng Mỵ X          
41 Nguyễn K. Thúy Kiều       X    
42 Nguyễn Văn Mảnh       X    
43 Trần Thị Hằng   X        
44 Triệu Thị Xuân Hương         X  
45 Tăng Oanh Đi         X  
46 Thạch Nem       X    
47 Lâm Hoàng Diệu X          
48 Thạch Minh Sơn   X        
49 Triệu Thanh Tài     X      
50 Nguyễn Hữu Ngọc X          
Thầy ( cô ) coi thi tập trung trước 12h50.
                                                                              
                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                             ( đã ký )
 
                                                                             Trương Kèn Sủ
Nguồn: thptlaihoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 22
Tháng 09 : 356
Năm 2020 : 7.473