KẾ HOẠCH HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS & THPT LAI HÒA
        -------------------------------------
  Số:  44 /KH-THCS&THPT.LH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
               ----------------------------------------
 
 
                                   Lai Hòa, ngày 19 tháng 5 năm 2016

KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2016 - 2017
 
         Căn cứ vào Kế hoạch năm học của nhà trường về việc dạy nghề PT cho học sinh cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông;
          Nhằm chuẩn bị trước một bước về việc dạy nghề phổ thông cho các em học sinh vào thời gian hè, để các em có cơ hội học tập và được cộng điểm khuyến khích vào các kì thi tuyển sinh cũng như thi THPT Quốc gia.
          I/. Nội dung:
          1. Nghề phổ thông: Nghề làm vườn
          2. Số tiết dạy:
          + cấp THCS ( lớp 8 ): 55 tiết ( tiết tiêu chuẩn 75 tiết, còn 20 tiết sẽ được dạy bổ sung vào tháng 02/2017 )
          + cấp THPT ( lớp 10 ): 75 tiết ( tiết tiêu chuẩn 105 tiết, còn 30 tiết sẽ được dạy vào tháng 02/2017 )
          3. Thời gian dạy: bắt đầu từ 20/6 đến ngày 20 tháng 8/2016.
          4. Số lượng học sinh:
          Giáo viên bộ môn chia lớp cấp THCS và cấp THPT, mỗi lớp nhiều hơn hoặc bằng 40 học sinh, tự xếp lịch dạy, có ghi nhận Sổ đầu bài và điểm danh học sinh các buổi đầy đủ theo qui định.
          5. Nội dung dạy:
           Nghề làm vườn theo sách giáo khoa của Bộ và định kì có các tiết thực hành.
          6. Kinh phí:
          Nhà trường sẽ chi trả kinh phí theo số lớp và số tiết thực dạy với mức chi trên một tiết theo qui định hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo và căn cứ vào mức thu học phí từ học sinh.
          Học phí học sinh nộp theo mức qui định hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn khóa học.
          II/. Tổ chức thực hiện:
          Giáo viên chủ nhiệm khối 8 và khối 10 ( năm học 2015 – 2016 ) và giáo viên dạy nghề phổ thông có trách nhiệm thông báo cho học sinh biết và đăng kí học đầy đủ;
          Phòng Hành chính lập danh sách và theo dõi tình hình dạy và học của học sinh, lập kế hoạch chi và chi trả kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy theo đúng qui định;
          Mọi khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.
 
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng ( báo cáo );
- Các phó HT ( phối hợp);
- Thầy Mảnh ( thực hiện );
- Đăng website; Lưu VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
( đã kí )
 
Trương Kèn Sủ
 
 
Nguồn: thptlaihoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 15
Tháng 04 : 119
Năm 2020 : 2.792