KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ PT NĂM 2018

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS & THPT LAI HÒA
              -----------------------
 
         Số:79/KH-THCS&THPT.LH
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                 ------------------------------------------
 
 
                  Lai Hòa, ngày 24 tháng 7 năm 2017
 
KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2017 - 2018
 

            Căn cứ vào Kế hoạch năm học của nhà trường và vấn đề dạy nghề PT cho học sinh cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông;
          Nhằm chuẩn bị trước một bước về việc dạy nghề phổ thông cho các em học sinh, để các em có cơ hội học tập và được cộng điểm khuyến khích vào các kì thi tuyển sinh cũng như thi THPT Quốc gia.
          I/. Nội dung:
          1. Nghề phổ thông: Nghề làm vườn
          2. Số tiết dạy:
          + cấp THCS (lớp 9): tiết tiêu chuẩn 75 tiết;
          + cấp THPT (lớp 11): tiết tiêu chuẩn 105 tiết.
          3. Thời gian dạy: bắt đầu từ 21/8/2017 đến cuối tháng 02 /2018.
          4. Số lượng học sinh:
Giáo viên bộ môn chia lớp cấp THCS và cấp THPT, mỗi lớp nhiều hơn hoặc bằng 40 học sinh (tối đa không quá 45 học sinh) tự xếp lịch dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng dạy, đủ số tiết theo quy định, có ký nhận vào Sổ đầu bài để nhà trường theo dõi và điểm danh học sinh vắng các buổi dạy theo qui định.
          5. Nội dung dạy:
 Nghề làm vườn theo sách giáo khoa của Bộ và định kì có các tiết thực hành.
          6. Kinh phí:
          Nhà trường sẽ chi trả kinh phí theo số lớp và số tiết thực dạy với mức chi trên một tiết theo qui định hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo và căn cứ vào tình hình thu học phí từ học sinh.
          Học sinh nộp học phí theo mức qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn khóa học.
          II/. Tổ chức thực hiện:
          Giáo viên chủ nhiệm khối 9 và khối 11 (năm học 2017 – 2018) và giáo viên dạy nghề có trách nhiệm thông báo cho học sinh biết và đăng kí học đầy đủ;
          Văn phòng lập danh sách và theo dõi tình hình học của học sinh, chi trả kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy theo đúng qui định;
          Mọi khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.
 
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng ( báo cáo );
- Các phó HT ( phối hợp);
- Thầy Mảnh ( thực hiện );
- Đăng website; Lưu VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Trương Kèn Sủ
 
 
Nguồn: thptlaihoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 312
Năm 2020 : 7.887