Trường THCS&THPT Lai Hòa

Trường THCS&THPT Lai Hòa

          Trường THCS & THPT Lai Hòa được thành lập theo Quyết định số 580/QĐTC‐CTUBND ngày  23/12/2012,  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở sáp nhập phân hiệu của Trường THPT Nguyễn Khuyến và Trường THCS Lai Hòa, đặt tại địa chỉ ấp Xẻo Su, xã Lai Hòa thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
          Hiệu trưởng đầu tiên của trường là thầy Thạch Chanh Sà Quanh, đến đầu năm 2013 do yêu cầu luân chuyển công tác cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng điều động bổ nhiệm cô Hứa Thị Trúc Linh – Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến về làm Hiệu trưởng thay cho thầy Sà Quanh được điều động bổ nhiệm về làm Hiệu trưởng trường THPT DTNT Vĩnh Châu.
          Mục tiêu đào tạo của trường là giúp nâng cao dân trí,  góp phần đào tạo nhân lực và  bồi dưỡng nhân tài vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để con em đồng bào các dân tộc đến trường một cách thuận lợi nhất, điều kiện học hành tốt nhất góp phần thực hiện thành công các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về giáo dục.
          Từ khi thành lập đến nay, đội ngủ cán bộ quản lí cũng như giáo viên, công nhân viên luôn đoàn kết phấn đấu tường bước khắc phục những khó khăn đưa công tác giáo dục của nhà trường ngày một phát triển, hàng năm tỉ lệ tốt nghiệp THPT và THCS đều đạt và vượt chỉ tiêu được trên giao, hiện nay trường đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt trường Chuẩn quốc gia vào năm 2018.

logo lh